În calitate de stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce priveşte deşeurile, România are de îndeplinit următoarele obiective:

  • să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;
  • să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări;
  • să atingă un obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de ambalaje din totalul de ambalaje introduse pe piaţa naţională;
  • să atingă, anual, o cantitate colectată de 4 kg/locuitor de deşeuri electrice;
  • să colecteze separat biodeşeurile în vederea compostării şi/sau fermentării acestora.
  • să reducă cantitatea de deșeuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deșeuri depozitată la nivelul anului 1995;

Potrivit raportărilor la EUROSTAT, rata de reciclare în Romania la nivelul anului 2013 a fost de 4,3%. Astfel, dacă în primii nouă ani şi jumătate rata de reciclare a crescut în medie cu sub 0,3% pe an, în urmatorii patru ani trebuie să implementăm instrumente si solutii care să crească rata de reciclare cu aproape 12% în medie anual, o performanţă de 39 de ori mai bună.

Sursa: Legea Nr. 211 / 15.11.2011 privind regimul deșeurilor