Deșeurile voluminoase (ex. parchet laminat) necesită o colectare separată în vederea valorificării. Acestea vor fi colectate trimestrial, conform campaniilor organizate de către operatorul de salubrizare. Contra cost, acestea pot fi ridicate de către orice operator de salubrizare. Pentru informații suplimentare se poate apela la numărul de telefon 0269 562056 (SC SOMA)