De ce nu se ridică gunoiul la timp?

În zonele platformelor de la blocuri, gunoiul rezidual și biodegrabil se colectează zilnic. Restul deșeurilor se colectează o dată la 3 zile.

În zonele de la case, deșeurile reziduale și biodegradabile se colectează  o dată pe săptămână. Deșeurile de plastic și metal se colectează o dată la 2 săptămâni. Deșeurile de hârtie și carton, deșeurile de sticlă se colectează de la platformele publice.

Eventualele excepții, abateri întâlnite vor fi corectate cât mai curând posibil.

De ce SOMA adună gunoaiele din pubele diferite in aceeași masină de gunoi ?

După sesizarea făcută de sibieni în legătură cu mașina de colectare de pe Bulevardul Bălcescu care a ridicat în același timp o pubelă neagră și una maro SC SOMA SRL a răspuns:

„Dorim să vă informăm că am luat la cunoștință cele semnalate. Angajații noștrii nu au fost instruiți să colecteze fracțiile de deșeuri impreună. Echipajul a fost identificat și sancționat.

Răspunsul lor pentru această situație a fost că în pubela maro existau deșeuri reziduale. Vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru colectarea corectă a deșeurilor și suntem siguri că în cel mai scurt timp, bineințeles cu sprijinul cetățenilor, situația va intra în normal. „

Când se va încheia construcția platformelor publice în Sibiu?

Conform contractului de execuție primăria are obligația de a finaliza construcția platformelor publice până la data de 5 decembrie 2016.

Care este numărul de familii minim de la care se poate solicita eurocontainer in loc de pubele?

In cazul in care un număr de minim 6 familii doresc să folosească un eurocontainer in locul pubelelor, trbuie să adreseze o cerere societății SC Soma SRL.

Poate fi îmbunătățit orarul de colectare a deșeurilor pentru zonele turistice din oraș (Piața Mare, Piața Mica, zona centrală)?

În zonele centrale deșeurile se colectează zilnic, in intervaul 07:00 – 09:00 dimineața.

Cum pot fi ajutate persoanle juridice care trebuie să-și ridice singure pubelele de la sediul SOMA?

Recipientele de colectare sunt puse la dispoziția persoanelor juridice în mod gratuit în urma încheierii unui contract de comodat. Persoanele juridice îsi vor ridica recipientele direct de la sediul SOMA.

În cazul în care se dorește SOMA poate recomanda serviciile unui transportator privat.

Ce facem cu produsele electronice?

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (jucării, computere, echipamente pentru igiena personală etc.) trebuie colectate separat și gestionate de operatori economici autorizați, primăria fiind responsabilă să organizeze, gestioneze și coordoneze colectarea separată prin campanii publice sau să asigure existența și funcționarea unui punct de colectare în localitate.

Din cauza caracterului uneori periculos și deoarece de multe ori conțin materiale ce pot fi valorificate, acestea nu trebuie să ajungă în depozitul de deșeuri nepericuloase împreună cu deșeurile menajere.

De ce nu colectăm selectiv și pe stradă?

Activitatea de salubrizare stradală este realizată de SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL primăria Sibiu având un contract cu aceștia referitor la colectarea deșeurilor stradale.

Care este termenul limită de distribuire a pubelelelor în cartierele din Sibiu?

Conform contractului de execuție primăria are obligația de a finaliza construcția platformelor publice până la data de 5 decembrie 2016.

Deșeurile biodegradabile se pot pune în saci de plastic?

Da, deșeurile biodegradabile se pot pune în saci de plastic.

Ce facem cu uleiul de gătit?

Uleiul de gătit folosit se incadrează la deșeuri periculoase care se colectează în campaniile speciale trimestriale, care vor fi anunțate prin canalele media.

În cadrul acestor campanii, mașiniile de colectare vor circula pe toate rutele dupa programul stabilit.

De unde știu când se ridică gunoaiele în zona mea?

Pe site-ul SOMA Sibiu, puteți afla ziua de colectare a deșeurilor de pe o anumită stradă.

De asemenea, aici găsiți programul de colectare.

De ce sunt concepute pubelele în felul acesta?

Cutiile mari de carton, de exemplu, trebuie rupte sau pliate pentru a ca spațiul de depozitare din igloo-uri să fie folosit eficient. În caz contrar, acestea ar fi umplute imediat de câteva cutii de dimensiuni mari.
PET-urile de asemenea, trebuie introduse fără dop, iar cele mai mari trebuie turtite.
Un alt motiv pentru aceste orificii de mici dimensiuni este ca sacii cu gunoi menajer să nu ajungă în acestea, ci fiecare tip de deșeuri în igloo-ul destinat.

Cum decurge procesul de sortare?

Deșeurile menajere se împart în deșeuri reziduale, biodegradabile și reciclabile.

Deșeurile reziduale sunt transportate la depozitul ecologic din Cristian, administrat de S.C. Tracon S.R.L.

Deseurile biodegradabile sunt transportate la statia de compostare de la Sura Mică unde sunt transformate in compost folosit pentru regenerarea solului.

Deșeurile reciclabile sunt transportate la stația de sortare din Șura Mică. Aici ele sunt selectate pe două linii, una pentru deșeurile din plastic și metal și a doua pentru deșeurile din hârtie și carton. Acestea sunt apoi valorificate prin vînzare.

Deșeurile din sticlă sunt valorificate fără sortare.

Stația de sortare și compostare de la Șura Mică este administrata de asocierea dintre Brantner și Schuster.

De ce nu pot arunca cioburi de sticlă în pubela de sticlă?

Se recomandă ca recipientele din sticlă să fie aruncate întregi în pubelă pentru a evita riscurile care pot să apară în cazul manipularii cioburilor de către cetățeni. 

Există o stație de sortare langă Sibiu care poate fi vizitată?

Deșeurile reciclabile colectate de SC Soma SRL sunt predate stației de sortare si compostare de la Șura Mică care este operată de Schuster Ecologic și Brantner.

Aici există două linii de sortare, una pentru plastic și metal și a doua pentru hârtie și carton, sticla fiind depozitata si valorificată fără sortare.

Cum sunt valorificate deșeurile?

Operatorii stațiilor de sortare și compostare au obligația de a valorifica partea reciclabilă a deșeurilor prin vânzare, care se întoarce înapoi către primării.

Operatorii stațiilor emit lunar o factură pentru selectarea deșeurilor colectate de SC Soma SRL. Din această sumă se deduce o parte direct proporțională cu cantitatea de deșeuri vândută de operator in luna precedentă.

În plus de asta, costul depozitării deșeurilor reziduale va crește de la 65 RON/tonă la 80 RON/tonă in 2017 și 120 RON/tonă în 2018.

Ce procent din valorificarea se întoarce in comunitate și sub ce formă?

Reciclarea deșeurilor menajere se întoarce în comunitate în două moduri.

În primul rând prin selectarea corectă a deșeurilor se reduce volumul de deseuri reziduale și implicit costul de depozitare al acestora. Costul de depozitare al deșeurilor menajere este de 65 RON/tonă și va crește la 80 RON/tonă în 2017 și la 120 RON/tonă.

În al doilea rând, tariful pe care îl plătește primăria către operatorul stației de sortare și compostare este calculată în funcție de cantitatea de deșeuri reciclabile colectată în luna curentă din care se scade o sumă proporțională cu cantitatea de deșeuri valorificată de operator în luna precedentă.

Cine este responsabil de construcția și decizia de localizare a platformelor?

Deciziile de localizare și construcție a platformelor au fost reglementate de hotărârile Consiliilor Locale care s-au bazat pe Legea 51/2006 a serviciilor  comunitare de utilități publice, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și Ordinul 119/2014 (conform căruia platformele vor fi amenajate la distante de minim 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi menținute curate, pot fi copulate cu barele de bătut covoare).

Unde se plătește taxa pentru colectarea gunoiului? Se va plăti în continuare la asociațiile de locatari? Se poate plăti pe internet prin transfer bancar?

Taxa pentru colectarea gunoiului se plateste la primării, la serviciul impozite si taxe. Se poate plăti si prin internet la primăriile care au implementat sistemul de plata al impozitului prin internet.

Care este termenul limită de distribuire a pubelelor/containerelor pentru localitățile din împrejurimile Sibiului?

De la 1 septembrie 2016 s-a început distribuirea pubelelor în orașul Sibiu, cât și în localitățile din împrejurimi. Termenul limită a fst 1 noiembrie 2016.

Persoanele care nu au fost găsite la domiciliu sau din alte motive nu au putut intra în posesia recipientelor de colectare, sun rugate să contateze Soma, pe email, Facebook, sau telefonic

Contact SOMA Sibiu:

Email: sibiu@soma.ro

Facebook: https://www.facebook.com/somasibiu/?fref=ts

Cisnădie, strada Șelimbărului, nr. 90, cod poștal: 555300

Telefoane:

0723634932

0723637426

0723634737

Program de lucru:

Luni – Vineri : 9:30 – 18:00

Sâmbătă, Duminică – închis

De ce SOMA nu răspunde la apelurile telefonice în timpul programului pentru sesizări?

După data de 1 noiembrie, datorită numărului mare de apeluri primite, liniile telefonice au fost ocupate și instalarea liniilor suplimentare a fost dificilă. Ulterior pe site si Facebook au mai fost publicate 3 numere de telefon pentru preluarea sesizărilor. Problema este remediată în prezent.